https://www.mofaker.hu Motor, robogó és kerékpár alkatrészek, felszerelés, gumiáru kis- és nagykereskedés A kosár tartalma
Kosár
Soltvadkerti üzletünk      Budapesti üzletünk     E-mail:  info@mofaker.hu
  Keresés az oldalon    
A rendeléshez nem
kell regisztrálni!
  Bejelentkezés   E‑mail:    Jelszó:    Jelszóemlékeztető
Információk » Vásárlási feltételek
Általános szerződési feltételek

A MO-FA-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhelye: 6230 Soltvadkert, Ifjúság u. 31.,

képviselője: Kiss József ügyvezető,

elektronikus levelezési címe: info@mofaker.hu,

WEB címe: www.mofaker.hu,

cégbejegyző bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága,

cégjegyzékszáma: 03-09-112163,

adószáma: 13413093-2-03,

tevékenységként gépjárműalkatrész kereskedelemmel foglalkozó társaság. A MO-FA-KER Kft. tevékenységi körébe eső szerződések megkötése során a jelen általános szerződési feltételeket alkalmazza.

1. Tárgyi hatály

1.1. A MO-FA-KER Kft. szállításai és szolgáltatásai az Általános szerződési feltételek alapján történnek. Az Általános szerződési feltételek a MO-FA-KER Kft. által forgalmazott termékek értékesítése tárgyában kötött minden szóbeli illetve írásbeli szerződésnek automatikusan tartalmi elemeivé válnak, amennyiben nem született más írásos megállapodás.

1.2. Jelen Általános szerződési feltételek - a 8. pontban részletezett specifikus szabályokat is figyelembe véve - vonatkoznak a MO-FA-KER Kft. WEB rendszerén keresztül bonyolított elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra is.

1.3. Az Általános szerződési feltételek akkor is érvényesek, ha a MO-FA-KER Kft. a szállítást az ügyfél Általános szerződési feltételeknek ellentmondó, attól eltérő feltételeinek ismeretében, fenntartás nélkül teljesíti.

2. Vevőkör

2.1. A MO-FA-KER Kft. az általa forgalmazott termékek kereskedelmével foglakozó gazdasági társaságokat, egyéni vállalkozókat (továbbiakban: Viszonteladó), valamint végfelhasználónak minősülő egyéb személyeket (továbbiakban: Fogyasztó) szolgál ki (a Viszonteladó és a Fogyasztó együtt a továbbiakban: Vevő).

2.2. A Viszonteladó a feltételnek megfelelést társasági szerződéssel / cégkivonattal köteles igazolni. Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy mint igazolt partnert a MO-FA-KER Kft. viszonteladói adatbázisában rögzítse.

3. Ajánlat, megrendelés, teljesítés

3.1. A MO-FA-KER Kft. ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők.

3.2. A MO-FA-KER Kft. a raktárában levő termékekre szóban is elfogad megrendelést, kizárólag a Vevő részére beszerzendő termékekre azonban csak írásban fogad el megrendelést.

3.3. A MO-FA-KER Kft. a fogyasztóknak történő értékesítés során bruttó 5.000 Ft egyedi vásárlási érték alatt nem fogad el megrendelést futárpostával történő kiszállításra. A MO-FA-KER Kft. e feltétel változtatásának jogát fenntartja.

3.4. MO-FA-KER Kft. megrendelés lemondást csak olyan határidőig fogad el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondást. A beszállító által érvényesített lemondási díjat - a lemondott szállítmány értékének 5-15% közötti értéket - MO-FA-KER Kft. jogosult áthárítani a Vevőre. Amennyiben a beszállító a MO-FA-KER Kft. lemondását nem fogadja el, Vevő köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

3.5. A szerződés a MO-FA-KER Kft. írásos rendelés-visszaigazolásával, illetve a szállítmány Vevő általi átvétellel jön létre.

3.6. A megrendeléseket a MO-FA-KER Kft. az aktuális raktárkészletének függvényében teljesíti. A nem teljesíthető tételeket a MO-FA-KER Kft. csak a Vevő kifejezett kérésére tartja nyilván, egyéb esetben törli nyilvántartásából.

3.7. A MO-FA-KER Kft. által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, a beszállítók teljesítésének függvényei. A Vevő nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel a MO-FA-KER Kft. szállításainak a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért. Amennyiben a MO-FA-KER Kft. a visszaigazolthoz képest több, mint hat hetet késik a teljesítéssel, a Vevő további követelések kizárásával elállhat a szerződéstől.

3.8. Az interneten leadott rendelések esetében a MO-FA-KER Kft., amennyiben a Vevő a kiszállítást futárszolgálattal kéri, minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a csomag legkésőbb a rendelés leadását követő 2. munkanapon feladásra kerüljön.

3.9. Az áru átvétel teljesítési helye - amennyiben a felek külön megállapodásban másképp nem rendelkeznek - a MO-FA-KER Kft. üzlete.

3.10. A Vevő köteles átvételkor a terméket tételesen ellenőrizni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a MO-FA-KER Kft.-nek nem áll módjában elfogadni.

4. Árak

4.1. A MO-FA-KER Kft. az általa forgalmazott termékeket és az árakat rendszeresen közzéteszi árlistáiban, egyéb kiadványaiban. Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a szerződéses ár a rendelés visszaigazolásában szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.

4.2. A MO-FA-KER Kft. fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően - különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében - költségnövekedés lép fel a MO-FA-KER Kft.-nél. Ezt a Vevő kérésére igazolni kell.

4.3. Nagy mennyiségű vásárlás illetve folyamatos nagy forgalom esetén MO-FA-KER Kft. egyéni elbírálás alapján árkedvezményt adhat a Vevő részére.

5. Fizetési feltételek

5.1. A számla vagy nyugta kiállítása a szállításkor illetve az áru átadásakor történik. A kifizetések nyugta esetén azonnal, számla esetén pedig a számlában megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékesek.

5.2. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja a Vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a MO-FA-KER Kft. a szükséghez képest helyesbítő számlát állít ki.

5.3. Átutalásos fizetésre csak az a Viszonteladó jogosult, akit a MO-FA-KER Kft. a rendelkezésére álló kereskedelmi referenciák alapján megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre.

5.4. A fizetési határidő túllépése, a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a MO-FA-KER Kft. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel.

5.5. A fizetési feltételek megszegése esetén a MO-FA-KER Kft. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére illetve a szerződéstől való elállásra.

6. Jótállás, szavatosság

6.1.A MO-FA-KER Kft. által forgalmazott termékekre a Polgári törvénykönyv szavatossági valamint a 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.

6.2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a MO-FA-KER Kft. üzlete vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása a Vevő kötelessége.

7. Tulajdonjog fenntartása

7.1. A szerződésben szereplő termék a MO-FA-KER Kft. tulajdonát képezi a Viszonteladóval szemben fennálló követelések teljesítéséig.

7.2. Viszonteladó köteles tűrni a MO-FA-KER Kft. fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett, szükséges, törvényes intézkedéseit.

7.3. A tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök a MO-FA-KER Kft. tulajdonában maradnak, ezeket a Vevő csak a MO-FA-KER Kft. által meghatározott célra használhatja. Ezen eszközök értékcsökkenését a Vevő köteles megtéríteni a MO-FA-KER Kft. részére.

8. Elektronikus kereskedelem

8.1. A MO-FA-KER Kft. és a Viszonteladó közötti elektronikus kereskedelem során a Viszonteladó nem minősül fogyasztónak, ezért az elektronikus úton kötött szerződésükre nem vonatkoznak az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv-nek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai.

8.2. A WEB rendszeren keresztül elküldött rendelést rögzíti a MO-FA-KER Kft. számítógépes rendszere. A MO-FA-KER Kft. csak - az ok megjelölése mellett - a megrendelés teljesítésének megtagadása esetén küld értesítést a Vevő részére.

9. Adatkezelés

9.1. A MO-FA-KER Kft. a Vevő/Viszonteladó azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Vevő/Viszonteladó adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.

9.2. A Vevő/Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy a MO-FA-KER Kft. szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Viszonteladó azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.

9.3. Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy a MO-FA-KER Kft. a WEB rendszerének Viszonteladók pontjában a Viszonteladó alábbi adatait megjelentesse: Név, Cím, Telefon, E-mail, Forgalmazott termékek. A Viszonteladó azonban bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a közzétételt megtiltó nyilatkozatot tenni a MO-FA-KER Kft. címére megküldve.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A MO-FA-KER Kft. ezen Általános szerződési feltételeket Vevői számára mind írott, mind elektronikus formában a www.mofaker.hu címen folyamatosan elérhetővé teszi.

10.2. A Vevő bármely termék - akár hagyományos, akár WEB rendszeren történt - megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a MO-FA-KER Kft. Általános szerződési feltételeit.

10.3. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.

10.4. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

10.5. A szerződés teljesítésének és a bírói illetékességnek a helye Kecskemét.

11. Fogyasztókra vonatkozó elállási/felmondási jog

11.1. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

11.2. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

11.3. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: MO-FA-KER Kft. 6230 Soltvadkert, Ifjúság u. 31. Tel: 78/480-235 Fax: 78/481-179 E-mail: info@mofaker.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

11.4. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

12. A fogyasztókra vonatkozó elállás/felmondás joghatásai

12.1. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.2. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

12.3. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

12.4. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Letöltés: elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.doc

 

Soltvadkert, 2015. január

vissza
A rendeléshez nem szükséges regisztráció!
 Rendelés betöltése 
Azonosító: 
Amennyiben még nem küldte el kosarának tartalmát nekünk, akkor - a rendelési azonosító megjegyzésével - 5 napig van lehetősége a lezáratlan kosarához visszatérni.
Egyébként a 'kosárba' gomb megnyomásával mindig helyezhet termékeket a kosárba.
 Ezt vették - Top 
1. 250/275-16 Tömlő TR4 butyl Fortune   1.050 Ft
2. Benzinszűrő kicsi   330 Ft
3. Teleszkóp gumiharmonika S50 S51 SR   640 Ft
4. Visszapillantótükör S50 S51   600 Ft
5. Sebváltógumi S50 S51   140 Ft
6. Hátsólámpabúra 3 csavaros S51 ETZ   480 Ft
7. Levegőszűrő gumicső S50 S51   285 Ft
8. Lábtartógumi S51   280 Ft
9. Úszó S50 S51 német minőség   560 Ft
10. Gumifogantyú Bal 22mm S50 S51 SR   275 Ft
*A német minőség megjelölésű cikkek olyan termékeket jelölnek, melyek az évek során a német piacon már bizonyítottak és német kereskedelmi partnereink I. osztályú minőségi besorolással folyamatosan forgalmazzák őket (a gyártás történhet Európán kívül is pl. Tajvanon).
**Jövedéki termék
Azok a termékek amelyek nem rendelkeznek a jogszabályokban előírt EK alkatrész-típusmegjelöléssel közúti forgalomban nem használhatók!
© MO-FA-KER Kft. 2004 - 2019.